ഇരിക്കൂര്‍ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂള്‍ കലോത്സവം സമാപിച്ചു... ഫലങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ 'മത്സരഫലങ്ങള്‍' എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക... പോയിന്റ് നില അറിയാന്‍ 'സ്കോര്‍ നില' എന്ന മെനുവില്‍ ക്ലിക് ചെയ്യുക...
വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍... വിജയികള്‍ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍...

Monday, 3 November 2014


കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ 
kalotsavamirikkur@gmail.com 
എന്ന വിലാസത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടുക

No comments:

Post a Comment